Kredyt technologiczny dla firm w 2015 roku

Dotacje dla firm w postaci kredytu technologicznego to Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na inwestycje technologiczne 2015 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (w skrócie PO IR). Jego założeniem jest wspieranie inwestycji związane z wdrożeniem innowacji o charakterze technologicznym w polskich przedsiębiorstwach z sektora MSP https://pl.wikipedia.org/wiki/Sektor_małych_i_średnich_przedsiębiorstw. Co istotne, by móc otrzymać dotację innowacja musi dotyczyć technologii wytwarzania, ale niekoniecznie produktu bądź usługi. Premiowane są przede wszystkim projekty o najwyższym poziomie innowacyjności. Instytucją, która ogłasza konkursy i ocenia wnioski o dofinansowanie jest Bank Gospodarstwa Krajowego ( w skrócie BGK).

Kto, kiedy i ile?

Dotacje dla firm w postaci kredytu technologicznego to Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na inwestycje technologiczne 2015 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Autor zdjęcia: aarongilson

O udzielnie wsparcia w ramach działania Kredyt technologiczny 2015 ubiegać mogą się przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe i średnie firmy. Konkursy mają przy tym zasięg ogólnopolski. Pierwszy konkurs w ramach kredytu technologicznego 2015 przewidziany jest na przełomie 2015 i 2016 roku. Na inwestycje związane z wdrażaniem nowych, innowacyjnych technologii można uzyskać premię technologiczną w wysokości do maksymalnej kwoty sześciu milionów złotych. Pula środków przewidziana na najbliższy konkurs wynosi łącznie 303 miliony złotych.